Proběhl seminář na téma ZDRAVÍ DOJNIC

Posledního listopadu jsme se sešli v Humpolci v hotelu Fabrika na semináři věnovaném nejnovějším poznatkům v oblasti výživy dojnic k ovlivnění jejich zdraví a následně také produkce a celkové ekonomiky chovu. Nosným tématem semináře bylo využití šišáku bajkalského a jeho vlivu na inflamatorní stres dojnic a dále neméně důležité téma subklinických hypokalcemií.

Odborná témata nám představili zahraniční přednášející - Vincent BALLARD, specialista pro výživu přežvýkavců společnosti CCPA Group z Francie, Katie OLAGARAY, vědecká asistentka na Kansas State University, dr. Mark THOMAS, za společnost Dairy Health & Management services & Countryside Veterinary Clinic, ze státu New York, a také Gary GRIMSMAN, National Sales Director ze společnosti Bio-Vet, USA. Přední přednášející profesor Barry BRADFORD ze státní univerzity v Kansasu se spojil s posluchači ze své kanceláře pomocí videokonference.

Děkujeme všem zúčastněným za skvělou atmosféru, věříme, že jste si odnesli mnoho zajímavých a užitečných informací. A samozřejmě velký dík patří i všem přednášejícím!

Více o semináři se dozvíte zde a dále také v Našem chovu 1/2018