O nás


Společnost IFRAMIX, s.r.o. - poradenský tým zabývající se výživou a chovem zvířat.

  • IFRAMIX byl založen v roce 1997, nejprve působil jako klasická výživářská společnost. V posledních letech se profilujeme více jako partner výrobců krmiv i premixů při řešení specifických cílů a situací (zejména prevence zdravotních problémů a zvládnutí stresu).
  • Mateřskou společností IFRAMIX je významná francouzská skupina CCPA (Conseils et Compétences en Productions Animales) vznikla v roce 1965 jako družstvo výrobců krmiv

  • CCPA spolupracuje s nezávislými výrobci krmných směsí. V současnosti se s jeho know-how vyrábí přibližně 7 miliónů tun krmných směsí ve Francii a v celém světě.
  • Základ je v silném týmu 260 zaměstnanců: veterinářů, zootechniků, chemických inženýrů, technologů.
  • CCPA spoluprovozuje největší privátní výzkumné centrum výživy zvířat v Evropě - Euronutrition. Výzkum a vývoj je stěžejní aktivitou CCPA. Vzniká množství inovativních a nadčasových produktů. Hlavní směr výzkumu - demedikalizace a důraz na management zdravotního stavu prostřednictvím výživy.
  • Kromě společnosti CCPA zastupuje IFRAMIX na českém trhu také společnost VETAGRI, OLMIX, CRYSTALYX, JEFO a další . Působíme po celé ČR, v Polsku a své aktivity máme rovněž na Slovensku.

IFRAMIX disponuje produkty a řešeními pro všechny kategorie zvířat. Nabízíme zejména nová řešení, vycházející z vlastního výzkumu a vývoje. Disponujeme ale i kvalitními produkty našich subdodavatelů v rámci EU a některé, pod licencí i ve vyrábíme v České republice. Výrobny jsou certifikovány ISO 9001, HACCP i GMP+. Mnoho výrobních procesů je jedinečných a patentovaných.

Koncepce produktů i služeb IFRAMIX (CCPA) odpovídá současným trendům: snaha o snižování používání léčiv, předcházení zdravotním problémům, udržování vynikajícího zdravotního stavu a welfare zvířat, jakouž i šetrnost k životnímu prostředí. To vše s důrazem na ekonomiku. Není pro nás zajímavý technický výsledek, pokud by zároveň nebyl ekonomický. Spolupráce s IFRAMIX se musí především vyplatit.

Silným prostředkem celkového know-how je SERVIS, který je certifikován ISO 9001. Garantujeme každodenní součinnost při optimalizaci celého procesu produkce za permanentního využívání podpory týmu specialistů z CCPA – IFRAMIX. Jsme zvyklí adaptace konkrétním potřebám partnerů.

Pilířem našeho úspěchu je náš vlastní VÝZKUMU A VÝVOJ. Více než 40 veterinářů a inženýrů pracuje na neustálém hledání nových řešení. K dispozici mají nově a moderně vybavenou výzkumnou stanici EURONUTRITION (Francie), která vyvíjí a bez ustání testuje řešení navrhovaná našim partnerům. Ročně vydává CCPA více jak 4,5 miliónů EUR na úspěšný výzkum. Součástí těchto prostředků je i laboratoř DELTAVIT akreditovaná COFRAC. Tato laboratoř uskuteční každoročně okolo 45.000 analýz ve 250 parametrech.