O nás


Společnost IFRAMIX, s.r.o. - poradenský tým zabývající se výživou a chovem zvířat.

Naše certifikáty

Počátky působení se datují do roku 1997, kdy byl IFRAMIX založen jako dceřinná společnost francouzské skupiny CCPA.

Společnost CCPA (Conseils et Comp é tences en Productions Animales) vznikla před 40 lety jako kooperativ francouzských družstev. CCPA spolupracuje s výrobci krmných směsí a v současnosti se vyrábí s její podporou přibližně 4 milióny tun krmných směsí ve Francii, ale také v zahraničí (ČR, Itálie, Maroko, Tunisko, Mexiko, Vietnam a další). CCPA má svůj základ v silném týmu odborníků - veterinářů, zootechniků, chemických inženýrů, technologů. Pevné zázemí uvádění nových poznatků do praxe je zakotveno v jejím vlastním oddělení výzkumu a vývoje.  Další informace o skupině CCPA se můžete dozvědět na domovských strákách: www.ccpa.fr

Kromě společnosti CCPA zastupuje IFRAMIX na českém trhu také společnost VETAGRI, OLMIX, CRYSTALYX, JEFO a další . Působíme po celé ČR, v Polsku a své aktivity máme rovněž na Slovensku.

 

PRODUKTY, PORADENSTVÍ A SERVIS

 

• Prvními vektory našeho know-how jsou PRODUKTY PRO VŠECHNY KATEGORIE ZVÍŘAT, vyráběné v naší specializované výrobně v Bretani, u našich subdodavatelů  v rámci EU a některé, pod licencí i ve výrobně v České republice. Výrobny jsou certifikovány ISO 9001 a HACCP. Premixy  i ostatní produkty doporučované IFRAMIX jsou vyráběné dle přísného pracovního postupu, který respektuje úplnou vystopovatelnost našich surovin a výrobních procesů, s vyloučením křížové kontaminace a s homogenitou garantovanou exkluzivním patentovaným i procesy.

Veškeré produkty i služby společnosti IFRAMIX (CCPA) jsou koncipovány tak, aby odpovídaly současným trendům výživy: adaptované jak ke zvířatům, tak k životnímu prostředí. Příkladem mohou být produkty s certifikací, které lze používat v „BIO“ chovech a dále produkty obsahující nap říklad namísto růstových stimulátorů éterické oleje. Priorita při používání našich produktů je ovšem samozřejmě soustředěna na ekonomiku  – není pro nás zajímavý výsledek, ani ž bychom jej neposoudili ekonomicky. Spolupráce s IFRAMIX se musí především vyplatit. Jak výrobcům krmiv, tak jejich zákazníkům.

• Druhá část našeho know - how je dodána prostřednictvím našeho SERVISU, který je certifikován ISO 9001. Tím Vám garantujeme součinnost při  neustálé optimalizaci celého procesu výroby krmiv za permanentního využívání podpory týmu specialistů z CCPA – IFRAMIX. Ú čelem je zajistit komplexní technickou a vědeckou podporu na vysoké úrovni v oblasti výroby kompletních směsí a celkovou optimalizaci živočišné produkce. Jsme schopni individuálního servisu přispůsobeného potřebám partnerů.

• Třetí část našeho know - how je v oblasti VÝZKUMU A ROZVOJE. Jedná se o skupinu 40 veterinářů a inženýrů, která je dále k dispozici druhovým specialistům. Všichni tito lidé spravují naši výzkumnou zootechnickou stanici EURONUTRITION, která má za úkol testovat bez ustání správnost řešení navrhovaných našim zákazníkům. Cíl je stále stejný: Zvýšit produktivitu a bezpečnost vertikál v živočišné produkci a zlepšit ekonomiku výroby. Roční rozpočet naší výzkumné stanice je více jak 45 miliónů Kč. Součástí těchto služeb je i laboratoř akreditovaná COFRAC. Tato laboratoř uskuteční každoročně okolo 20.000 analýz surovin pro výrobu premixů a krmných směsí a to nejen pro naši společnost.