Ecopiglet


Selata bez průjmů - rychle, účinně a levně

Minimálně 20% vrhů selat se v období po narození potýká s průjmovými stavy, které jsou
reakcí na nestandardní prostředí nebo nové situace:

  • klima ve stáji a nepohoda těsně po narození - zde pomůže MISTRAL 
  • nedostatek kvalitního kolostra a mléka - zde pomůže AXION SOW´AX pro prasnice 
  • přikrmování a počátek příjmu pevného krmiva - se všemi riziky 
  • patologie chovu - E. Coli, Klostridie, Kokcidie, viry a další patogeny

Průjmy jsou jevem, který výrazně zhoršuje využití krmiva, celkově oslabují organismus a samozřejmě ničí ekonomiku chovu. Kromě odstraňování samotných příčin problémů můžeme průjmům u selat účinně předcházet nebo je zastavit podáváním speciálního doplňkového minerálního krmiva ECOPIGLET®.

ECOPIGLET® je složen ze tří spolupůsobících prvků:

  • Klinoptiolit - hornina sopečného původu, která díky své struktuře dokáže ve střevech vázat endotoxiny a čpavek - odpadní produkt vznikající nežádoucím rozkladem organických látek. Zvýšené množství čpavku působí na organismus toxicky a snižuje zdraví a užitkovost zvířat.
  • Smektit - Montmorillonit - jíly s výjimečnými vlastnostmi, které mu dovolují vázat přebytečné množství vody a přitom ji ponechat k dispozici fyziologickým potřebám selete. Smektit navíc představuje přirozenou bariéru mezi nežádoucími mikroorganismy a střevní stěnou.
  • Mořské řasy - zdroj přírodního bohatství, který zde má za úkol nastolit přirozenou peristaltiku. Zvyšuje produkci mucinu, jež zadržuje přebytečnou vodu ve střevech a zlepšuje tranzit živin. Zároveň jsou řasy zdrojem vlákniny a přirozených mikrominerálů (Fe, I, Zn).

Hlavní období podávání Ecopiglet je mezi 5. až 21. dnem. Podávejte jednoduše přímo do lože či krmítek. V případě potřeby pokračujte až do odstavu.

Doporučené dávkování a odhad spotřeby ECOPIGLET®:

  • V období mezi 5. až 21. dnem je odhadovaná celková spotřeba cca 1,5 kg na celý vrh. Počítá se cca 130 g na 1 sele za dané období. To odpovídá dávce 80-100 g na vrh a den.
  • Používá-li se ECOPIGLET® od 5. až do 28. dne, přibližná spotřeba stoupne na 140 g na sele a celé období.

//