Minerální doplňková krmiva


Minerálně vitamínové doplňkové směsi:
Produkty určené pro vybalancování minerální a vitaminové výživy přežvýkavců. Široká škála produktů pokrývá potřeby všech kategorií skotu nejen v závislosti na věku, fázi laktace nebo složení krmné dávky. Dávkování se řeší individuálně, na základě technologických možností klienta a potřeb zvířat.

Minerální doplňkové směsi pro použití v ekologickém zemědělství:
Produkty určené pro vybalancování minerální výživy přežvýkavců. Tyto doplňkové směsi splňují podmínky s souladu s Nařízením Rady ES č. 834/2007 a nařízením komise ES č. 889/2008.