Ošetření paznehtů - zkušenosti odborníků


MVDr. Ondřej Bečvář, MS ; Oddělení Produkční a Preventivní Medicíny,Veterinární Fakulta University Virginia Tech; Blacksburg, Virginia, USA
Pracuji jako klinický instruktor na oddělení preventivní produkční medicíny na Virginia-Maryland Regional College of Veterinary Medicine při universitě Virginia Tech. Praxe našeho oddělení se nachází v Jihozápadní Virginii ve Spojených Státech. Moje práce spočívá v praktické veterinární činnosti a instrukcí studentů posledního ročníku Veterinární fakulty Klientela našeho oddělení se skládá z 50% masných a 50% mléčných farem, kde zajišťujeme jak léčebný, tak preventivní servis včetně léčby a úpravy paznehtů. Velikost mléčných farem se pohybuje v rozmezí 50 až 450 laktujicích krav. Formou konzultací a seminářů spolupracuji s většími farmami ve státech Pennsylvanie, Maryland a Severní Karolína. Úpravě paznehtů, léčbě kulhání a výzkumu v této oblasti se intenzívně věnují již 8 let. Pravidelně navštěvuji mezinárodní konference o kulhání skotu od roku 2000 a stal jsem se členem komise pro kulhání skotu v rámci Americké Asociace Praktických Veterinářů Skotu (AABP). Prostřednictvím této organizace jsem v kontaktu s výzkumnými pracovišti a experty v oblasti kulhání skotu a spolupodílím se na vytváření oficiálních doporučení této organizace pro praktické veterinární lékaře pracující se skotem. V průběhu své kariéry jsem měl možnost vyzkoušet řadu přístupu k léčbě onemocnění rohového pouzdra (chodidlový vřed, stěnový vřed, vřed špičky paznehtů a absces bílé čáry). Od pouhé úpravy přes vytváření obvazů, bez či v kombinaci s plastovými návleky, jsem objevil výhody principu odlehčení postiženého paznehtů. Léčebný efekt odlehčení postiženého paznehtů je nesporný a dnes již doporučovaný experty po celém světě. Odlehčení se provádí přilepením bloku na protilehlý pazneht k paznehtů postiženému, na postižené končetině. Existuje několik preparátů na zajištění tohoto přilepení, stejně jako existuje několik druhu bloku (gumové, plastové, dřevěné). Z preparátů, které jsem měl možnost vyzkoušet jsem nejvíce spokojen s preparátem Bovi-Bond. S Bovi-Bondem pracují poslední 4 roky a s tímto preparátem jsem ošetřil stovky krav. Ve srovnání s jinými preparáty je použití Bovi-Bondu rychle a praktické. Pokud dojde k předčasnému upadnutí přilepeného bloku je to vždy v důsledku nerespektování velice snadného návodu k použití. K této situaci může, podobně jako u většiny ostatních preparátů, dojít při nízkých či naopak vysokých teplotách prostředí. Pro zjednodušení práce s Bovi-Bondem mám tubu uloženu u klece v termotašce, do které v létě dávám led a v zimě nádobu s horkou vodou. V extrémně studených podmínkách používám teplovzdušnou pistolí pro mírně nahřátí paznehtu a pro vyvolání reakce lepidla. Pozitivní zkušenost mě jednoznačně umožňuje tento preparát doporučit ve všech systémech ustájení pro všechny případy onemocnění rohového pouzdra.

MVDr.Jiří Davídek
Krásná Hora nad Vltavou
Při ošetřování paznehtů krav vznikají situace, kdy je nutné odstranit část rohoviny postiženého paznehtu a vystavit tak paznehtní škáru kontaktu s okolním prostředím, například v případě Rusterholtzova vředu, nemoci bílé čáry, abscesů na různých místech chodidlové plochy a zároveň v případě přílišného zeslabení rohoviny chodidla při úpravě paznehtů. Situace, ve které je škára paznehtu v přímém kontaktu s podlahou je pro krávu velmi bolestivá a takto ošetřená zvířata nejsou pro bolest ochotna chodit, tím pádem ani přijímat potravu a pít. Po takovém zákroku velmi často dochází k celkovému zhoršení zdravotního stavu krávy, k dalšímu propadu dojivosti a zastavení říjového cyklu. Pokud není krávě poskytnuto vhodné ošetření, které výrazně zmírní bolest lze takové počínání považovat za týrání zvířat. Jednoznačně nejúčinnější metodou úlevy bolesti je chemické podkování zdravého paznehtu na stejné noze. Je proto zvláště alarmující, že mnoho profesionálních paznehtářů placených od ošetřené krávy odmítá chemické podkování používat, protože by ztratili čas a tím dosáhli menšího zisku. Souprava Bovi-Bond se aplikuje velmi jednoduše, odpadá zdlouhavá příprava a složité nanášení lepidla a plné vytvrdnutí přilepeného dřevěného špalku je velmi rychlé a tak argument ztráty času nelze považovat za opodstatněný. Je v zájmu chovatelů, aby požadovali od paznehtářů kvalitní práci a efektivní metodu zmírnění bolestivosti u ošetřených krav, protože pak je léčba daleko úspěšnější a kratší.Na farmách, pro které pracuji jsme zavedli používání Bovi Bondu téměř okamžitě jak se objevil na českém trhu. Jeho použití jsem prosadil ve všech případech odstranění rohoviny paznehtu při léčbě kulhajících krav a výsledky takto ošetřených krav jsou výrazně lepší v porovnání s jakýmkoliv jiným způsobem ošetření a výrazně překonávají i výsledky u krav, u kterých byl na ošetřený pazneht přiložen obvaz ale nebyly chemicky podkované. Výrazné zlepšení úspěšnosti léčby takto ošetřených krav je tak plně v souladu s výsledky publikovanými již řadu let v odborné literatuře. Na základě praktických zkušeností na farmě v Krásné Hoře a v Petrovicích nyní doporučuji používání soupravy Bovi-Bond i při své poradenské činnosti na všech farmách, které mají problémy se zdravím paznehtů.

 

BOVIBOND - paznehty

Moderní a účinný způsob ošetření paznehtů skotu. Nalepením dřevěných špalků lepidlem z uretanu odlehčíte poraněné končetině.

HOOF TITE

HOOF TITE - Nový systém podlepování paznehtů s revolučním řešením výměny aplikátorů.