Bolusy - QuadriCal


QuadriCal® jsou vápníkové bolusy pro ŘEŠENÍ SUBLKLINICKÝCH HYPOKALCEMIÍ.

Ze studií vyplývá, že u 25 % prvotelek a 50 % dojnic na dalších laktacích se vyskytuje subklinická hypokalcemie. Subklinická hypokalcemie není na první pohled pro chovatele viditelná, ale negativně ovlivňuje reprodukci, výskyt mastitid a metritid. Tudíž, ač se to na první pohled nezdá, pro chovatele tento stav znamená významný zásah do ekonomiky chovu. Přicházíme s účinným řešením s využitím vápníkových bolusů jedinečných na trhu svým složením.

 

QuadriCal® obsahuje VÁPNÍK ze 4 zdrojů: 

  • chlorid
  • síran
  • propionát (je rovněž využitelným zdrojem ENERGIE)
  • laktát

Tyto různé formy tak zajišťují jak rychlou, tak i středně rychlou i dlouhodobou dostupnost vápníku pro dojnice v době po otelení - jedná se tedy o PLYNULOU DODÁVKU VÁPNÍKU dle aktuální potřeby. Obsahuje 54 g vápníku ve 3 bolusech (1 dávka), což odpovídá doporučené dávce dle univerzitních výzkumů.

QuadriCal® dále obsahuje:

  • niacin (pro podporu funkce jater během negativní energetické bilance)
  • vitamin D3 (důležitý pro využití vápníku v těle)

 

BEZPEČNÁ APLIKACE - zaoblený profil bolusu    PRAKTICKÁ A JEDNODUCHÁ APLIKACE - pomocí vícedávkové aplikační pistole
            

Podívejte se na VIDEO - jak správně aplikovat QuadriCal®