Melasované minerální lizy pro BIO chovy


Certifikováno CZ-BIO-002

Předností je:

  • VYSOKÝ OBSAH SELENU a vhodné zastoupení nejen mikroprvků, ale také MAKROPRVKů.
  • Kvalitní příjem minerálních látek je vhodný zejména v období březosti a v laktaci.
  • Dostatečná zásoba selenu v těle březí matky významně zvyšuje vitalitu narozených mláďat.
  • Přírodní antiparazitální složka - Rumiherb.

BOVIN B - skot, kozy

UNIMEL - skot, kozy, ovce

RUMIHERB - skot, kozy, ovce

 

Nejčastější dotazy týkající se melasovaných lizů pro ekologické chovy:


Co vše můžete nabídnout s certifikací BIO?
Nově máme katalog produktů pro ekologické chovy, kde je ve zkratce vše. Navíc ještě nabízíme startér pro telata, kůzlata a ekologický konzervant do senáží. Pokud by Vás některý produkt zajímal detailněji, nebo snad sháníte něco konkrétního, kontaktujte zástupce pro Váš region.

S jakou spotřebou lizu „Bovin B“ mohu počítat u 30 kusů krav BTPM (plemeno Charolais)? Nepřežírají se neúměrně zvířata lizem díky přítomnosti melasy?
Otázkou je, jak je nebo není organismus zvířete zásoben makroprvky a mikroprvky. Pokud podáte liz po delším období, kdy zvířata neměla přístup k minerální výživě, obvykle dochází ke zvýšené spotřebě prvních deset až čtrnáct dní, následně se spotřeba ustálí na množství cca 100 g/ks/den. Při množství 30 ks je potom denní dávka na stádo cca 3 kg. Zvířata samozřejmě s námi komunikují, a proto je nutné sledovat jejich projevy, jako je olizování zdí, pití moče nebo kvalita srsti atd. To vše signalizuje problémy s minerální výživou.

Jaký je rozdíl mezi Rumiherbem a Bovinem B, který z nich je jarní liz a který podzimní?
Oba jsou celoroční. Rumiherb obsahuje oproti Bovinu B navíc přírodní antiparazitární složku.

Co je antiparazitární složkou Rumiherbu?
Přírodní rostlinné výtažky (rozmarýn, přeslička, česnek).

Pokud používám Rumiherb, musím odčervovat zvířata např. Ivomecem?
Je nutné si uvědomit, že Rumiherb není lék a rozhodně nenahrazuje léčbu (třeba výše zmíněným přípravkem). Je doplňkem, který dokáže zvýšit časové úseky mezi odčervováním (vždy na základě koprologie), což je z hlediska rezistence parazitů na přípravky používané v ČR velmi důležité.

Lze krmit melasované minerální lizy i koním?
Ano. Primárně jsou určené skotu, ovcím a kozám, ale co se týče minerální stránky, lze použít jak Rumiherb, tak Bovin B.

Máte nějaké lizy s vyšší obsahem selenu?
V ČR je všeobecně nízká zásoba selenu v půdách, proto se snažíme dbát na to, aby naše lizy doplňovaly tyto nedostatky a pokryly potřeby zvířat. Všechny naše melasované lizy pro ekologické chovy mají obsah selenu min. 40 mg/kg.

Proč používáte do melasovaných lizů pro ekologické chovy jako surovinu konvenční melasu? A je vůbec možné tyto lizy zkrmovat v ekologickém zemědělství v ČR?
Melasované lizy jsou dováženy z Francie. Výrobce bohužel nemá k dispozici ekologickou melasu kontinuálně v dostatečném množství, nemůže jet na kampaně, vyrábí značná množství měsíčně a musí mít zajištěn neustálý přísun suroviny. Lizy obsahují melasu třtinovou nikoliv řepnou. Tuto otázku jsme poprvé řešili už v roce 2009, kdy jsme získali vyjádření Ministerstva zemědělství, že je vše v pořádku a je možné použití konvenční melasy, za předpokladu, že splňuje podmínky uvedené v článku 22 nařízení Komise (ES) č. 889, a to že pro zpracování ekologických krmiv a výživu ekologických zvířat lze používat pouze tyto látky:
b) jiné než ekologické koření, byliny a melasu za předpokladu, že:
i) jejich ekologická podoba není dostupná,
ii) jsou vyprodukované a připravení bez chemických rozpouštědel a
iii) jejich použití je omezeno na 1 % krmné dávky pro daný druh, vypočtené každoročně jako procentní podíl sušiny v krmivech zemědělského původu.
Tyto podmínky lizy splňují a mají veškeré potřebné certifikáty pro použití v ekologických chovech.

Lze použít nějaké vitamínové lizy v případech, kdy to zvířata nezbytně potřebují?
Ano, lze. Je nutné si však zažádat ve spolupráci s veterinářem na Ministerstvu zemědělství o výjimku. Buďto dočasnou, nebo dlouhodobou, a zařadit náš certifikovaný liz Unimel VIT.

Proč jsou melasované lizy uvedeny na seznamu přílohy certifikátu na rozdíl od klasických solných lizů (např. MULTILISAL), které tam nejsou a přitom se prodávají také v režimu BIO?
Klasické solné lizy neobsahují zemědělskou složku, jedná se pouze o sůl, případně sůl s mikroprvky. Jsou ekologické již z povahy složení a stačí certifikát výrobce. Naproti tomu melasované lizy obsahují zemědělskou složku, a proto se na rozdíl od solných lizů na příloze certifikátu uvádí.

Můžeme nechat lizy venku na pastvině, nerozpustí se, když do nich prší?

Melasované lizy jsou vyráběny technologií lisování za vysokých tlaků. Jsou velice kvalitní a stabilní a odolávají i nepřízni počasí. Pokud do kbelíku naprší, samozřejmě je vhodné vodu vylít, nicméně pokud to není vyloženě vysoký sloupec vody ponechaný delší dobu, nedochází k poškození struktury.