Axion® FEEDSTIM


Axion® FEEDSTIM je krmný doplněk, který byl vyvinut výzkumným týmem naší mateřské společnosti CCPA Group (Francie). Vznikl na základě potřeb chovatelů drůbeže po celém světě, kde CCPA působí. 

Předpony AXION nosí jen produkty firmy CCPA, které mají za cíl ovlivnit zdravotní stav zvířat prostřednictvím výživy. Prevencí, bez použití medikamentů. Axion®FEEDSTIM je typickým představitelem této řady. Jeho primárním cílem je udržet užitkovost v kritických momentech chovu. Tedy ve chvílích, kdy se díky nejrůznějším stresovým situacím začíná projevovat tzv. inflamace organismu. A s ním spojené zhoršení zdravotního stavu a užitkovosti. Ať už se jedná o pasáž virů, výkyv v kvalitě krmiva nebo jeho náhlou změnu, technologický problém, neplánovanou manipulaci se zvířaty, vakcinace apod. Jednou z nejsilnějších příčin vzniku tzv. inflamatorního stresu je období zvýšených teplot – tedy teplotní stres. O jeho mechanismech se více dočtete zde.


Axion® FEEDSTIM prokazuje svoji účinnost po celém světě, ale i v České republice.
U nás se osvědčil právě jako účinný preventivní prostředek proti důsledkům tepelného stresu u drůbeže. V roce 2015 byl zařazen do krmiv pro výkrm brojlerů, kachen a krůt, jakož i do směsí pro plemennou drůbež. Povedlo se nám detailně vyhodnotit jeho přínos právě u brojlerů a to z více jak 4 milionů kusů vykrmovaných mezi květnem a zářím 2015. Zařazení Axion®FEEDSTIM v poslední třetině výkrmu dokázalo udržet příjem krmiva i v nejhorších vedrech léta roku 2015. V porovnání s paralelními zástavy bez použití Axion®FEEDSTIM se zde dosáhl vyšší denní přírůstek (-1 den výkrmu při dosažení stejné ŽH), lepší konverze (-0,05kg KS /kg ŽH) a nižší mortalita. Vyjádřeno ekonomicky bylo dosaženo návratnosti investic 1:8! Detailnější informace z celkem 123 sledovaných zástavů rádi poskytneme.


Efekt Axion®FEEDSTIM je zaručen díky jeho unikátnímu složení. Jedná se o směs přírodních látek a extraktů, kterým vévodí „baicalin" získaný z kořene rostliny Scutellaria baicalensis. Jeho využití ve výživě zvířat má CCPA patentováno.

Díky synergickému působení s dalšími ingrediencemi je dosaženo zásadní potlačení nastupujícího inflamatorního stresu. Snahou je zamezit hyperventilaci a zvyšování tepové frekvence. Zároveň je podpořeno efektivní trávení přijatého krmiva. Působení na vagové nervstvo a s ním spojené centrum nasycenosti motivuje drůbež ke stabilnímu příjmu krmiv i v těch nejkritičtějších momentech. Toto je zásadní podmínka pro zvládnutí kritických momentů v chovech a zachování užitkovosti.

V případě zájmu jsme připraveni Vám podat více informací.