Axion®THERMOCONTROL


AXION®THERMOCONTROL - doplněk do krmiv pro prasata - díky svému komplexnímu složení podporuje v horkých obdobích příjem krmiva u prasnic i ve výkrmu, zklidňuje dýchání a celkově mírní negativní dopady tepelného stresu na užitkovost. 

Předpony AXION nosí jen produkty firmy CCPA, které mají za cíl ovlivnit zdravotní stav zvířat prostřednictvím výživy. Prevencí, bez použití medikamentů. Axion®THERMOCONTROL je typickým představitelem této řady. V letních měsících dochází v chovech prasat k významným technickým i ekonomickým ztrátám způsobeným vysokými letními teplotami a následným teplotním stresem (vysoký index THI). Snížené množství přijatého krmiva neumožní v těchto kritických obdobích pokrýt potřeby živin nezbytných pro udržení požadované užitkovosti.

Axion®ThermoControl přináší řešení: díky poznání mechanizmů termoregulace a dlouholetému výzkumu specifických vlastností přírodních látek jsme vytvořili funkční kombinaci účinných látek omezujících ztráty způsobené teplotním stresem. Jedná se o preventivní opatření - snahou je zastavit dopady tepelného stresu již na jeho počátku. 

Základní cíle všech složek Axion®ThermoControl:

LEPŠÍ VYUŽITELNOST PŘIJATÉHO KRMIVA

 • Zvýšené sekrece trávících enzymů slinivky, jater a střev
 • Zvýšení produkce slin

UDRŽENÍ PŘÍJMU KRMIVA A UŽITKOVOSTI

 • Zajištění příjmu krmiva na odpovídající úrovni i v kritických obdobích veder díky vlivu na centrum nasycenosti
 • Zachování užitkovosti beze ztrát na kondici a zdraví zvířat
 • Zamezení ztráty acidobazické rovnováhy

KOMFORT ZVÍŘAT

 • Snížení frekvence dýchání a tepové frekvence působením na vagové nervy
 • Snížení nervozity a stresu zvířat
 • Menší tvorba endogenního tepla díky efektivnímu trávení

Axion®ThermoControl podpořil příjem krmiva v horkém období a snížil dopad extrémních teplot na užitkovost a zdravotní stav prasnic. Ve skupině s Axion®ThermoControl pozorujete:

 • vyšší příjem krmiva
 • standardní průběh laktace u prasnic
 • stabilní přírůstky selat a výkrmu
 • klidnější zvířata
 • následně lepší inseminační index u prasnic

V České republice se již několik let o účinnosti Axion®ThermoControl přesvědčují majitelé a ošetřovatelé více než 18.000 kusů prasnic různých linií.