Tepelný stres - obecně


Vedra letních měsíců jsou černou můrou většiny zootechniků. Tedy aspoň těch, kteří nemají klimatizované stáje. Ti méně šťastní s obavami sledují předpovědi počasí a snaží se řadou opatření snížit dopad vysokých teplot na zdraví chovaných zvířat a v neposlední řadě i na stav konta v bance.

Tepelný stres je zjednodušeně situace, kdy organismus není schopen regulovat svoji teplotu a produkce či příjem tepla je vyšší než jeho výdej - ať už to je z jakéhokoli důvodu. Není to módní záležitostí posledních let, ale se vzrůstajícím genetickým potenciálem zvířat a vysokými nároky na produkci se tepelný stres stává daleko větším problémem než dříve. Dnes již poměrně přesně víme, jak vzniká a dokážeme popsat, co se děje v organismu. A snažíme se proti tomuto jevu účinněji bojovat.
Je zajímavé, že nástup prvních projevů teplotního stresu je již při poměrně „příjemných" teplotách – kolem 25°C a 50%. Index THI, který definuje výši teplotního stresu, se dostává na hladinu 71. Například skot tuto situaci už snáší daleko hůře než člověk. Plná hala vzrostlých brojlerů sama o sobě produkuje tolik tepla, že se jej již těžko zbavuje. Natožpak, pokud je vystavena extrémním vnějším vlivům. Nástup hyperventilace u všech druhů hospodářských zvířat je znakem, že tepelný stres již nastal. Jeho úspěšné zvládnutí je pak otázkou souhry mnoha opatření.
Z hlediska výživy se tradičně nabízejí základní řešení teplotního stresu, která se orientují na jeho důsledky. Snaží se například, za pomoci živých kultur kvasinek, zachovat základní fungování bachoru v situaci, kdy zvíře přestane přijímat dostatek potravy. Dodávají se pufry a vitamíny. Doplňují se nezbytné ionty, jejichž nedostatek je konečným důsledkem výše zmíněné hyperventilace, pocení (u některých zvířat) a také nadměrného slinění.

Vedle hyperventilace je největším problémem teplotního stresu právě zmíněné razantní snížení příjmu krmiv. Jednak se to okamžitě projeví na očekávané produkci, ale také se to odrazí ve zdravotním stavu a budoucí reprodukci.

Filosofie našich specializovaných produktů řady AXION se ovšem ubírá cestou prevence. Neřeší pouze důsledek stresu, ale snaží se mu předcházet. Za pomoci sladěného mixu výtažků z rostlin ovlivňuje fungování vagových nervů, které mimo jiné ovlivňují centrum nasycenosti, fungování trávící soustavy jako celku, ale i dýchání a oběhového systému. Výsledkem je, že nástup důsledků teplotního stresu u zvířat se podstatně zpožďuje a také se výrazně snižují jeho projevy. Doplněno o zmíněné tradiční složky (pufry a antioxidanty) se jedná o moderní a vysoce účinné produkty, adaptované na jednotlivé druhy zvířat