VIVACTIV


AmiViv 

bypass a zhodnocení škrobu v krmné dávce - prevence a řešení metabolických problémů.

Základem optimalizace KD pro přežvýkavce je poměr mezi energií a dusíkatými látkami. Zatímco o dusíkatých látkách (NL) v krmivech máme mnoho informací, o využití energie to běžně neplatí, respektive se na chovech s touto informací nepracuje.

V našich podmínkách jsou hlavním zdrojem energie pro přežvýkavce škroby. Základ KD tvoří kukuřičná siláž - CCM ( Corn Cob Mix), popř. LKS (Liesch Kolen Schrottt) - a obiloviny. Z hlediska tvorby KD známe limitní hodnoty škrobu pro jednotlivé fáze laktace, známe rychlost fermentace v bachoru jednotlivých surovin a také jejich omezení. V praxi však není tomuto ukazateli vždy věnována patřičná pozornost a důsledkem jsou metabolické problémy.

Touto problematikou se již několik let intenzivně zabýváme a v současné době při optimalizacích krmných dávek pracujeme s hodnotami rychle degradovatelného škrobu, škrobu využitelného v bachoru a škrobu využitelného tenkém střevě. Na českém trhu pak nabízíme výrobek AmiViv, který svým působením má vliv na jednotlivé frakce a má vliv na využitelnost škrobu:

Výhody:

  • Prevence zdravotních problémů v krmných dávkách bohatých na škrob
  • Zvýšená využitelnost energie a NL v krmné dávce
  • Snížení nákladů na produkční účinnost krmné směsi
  • Neomezuje množství pšenice v krmné dávce

__________________________________

RumiViv

zhodnocení dusíkatých látek a vlákniny v krmné dávce dojnic.

Doplňkové krmivo RUMIVIV snižuje degradaci dusíkatých látek v bachoru a podstatně zvyšuje využití vlákniny.

  • Redukce tvorby čpavku
  • Ochrana NL
  • Využití vlákniny
  • Zvýšení hodnot PDIA