Zdraví ryb a kvalita vod Inovativní způsob obnovení a udržení kvality vod

V roce 2018 IFRAMIX představil novinku v ČR v oblasti čistění přírodních vod. Díky preventivnímu a unikátnímu řešení můžeme udržet kvalitu vody a postupně snižovat náklady spojené s odstraňováním nečistot a usazenin. Základem této technologie totiž není náročné odstraňování rybničního sedimentu, ale podpora jeho přirozené aktivity, aby tuto práci udělal za vás!

Co je příčinou znečištění a jaké jsou jeho důsledky?

V dnešní době jsou vodní plochy pod vysokým tlakem kulturní eutrofizace.

Voda obsahuje vinou intenzívní zemědělské činnosti a splašků příliš mnoho dusíkatých nebo fosforečnanových sloučenin, je přesycena živinami a dochází k vysoké produktivitě planktonních sinic a řas (někdy s převládajícími toxickými druhy tvořící vodní květ). Potýká se s nedostatkem kyslíku, což má za následek úhyny ryb a dalších na kyslík citlivých organismů.

Aerobní vrstva sedimentu není schopna zpracovávat rozkládající se organickou hmotu a je degradována. Vrstva vodního sedimentu tak nadměrně narůstá a dochází v ní k hnilobným procesům. Homeostáza vodního prostředí je narušena.

 

Jak dokážeme obnovit přirozené procesy přeměny organické hmoty?

Blue Water je biologickým aktivátorem, který je navržený pro čištění vodních ploch. Díky aktivní složce MIPwater stimuluje a podporuje přirozené procesy v aerobní vrstvě rybničního sedimentu, tím je udržena její aktivita pro přeměnu organické hmoty a mineralizaci sedimentu.

 

Udržení kvality vod
Díky aktivním biologickým procesům nedochází k převaze anaerobní vrstvy a tvorbě invazivních řas a sinic. Kvalita vody se tak přirozeně udržuje.

 

Pozitivní vliv na produkci ryb
Příznivě působí na imunitu ryb (např. prevence jarní virémie kaprů). Zvyšuje přírůstky ryb.

Aplikace
Nedodáváme pouze produkt, ale kompletní poradenství při aplikaci a servis. Technika aplikace je stejně důležitá jako účinné složky!

Pro mikrobiální procesy, které jsou klíčem k přirozenému čištění vody, potřebujeme právě přirozený povrch dna. Blue Water je tedy technologie určená pro stojací přirozené vodní plochy – rybníky, přírodní koupaliště, návesní požární nádrže apod. Blue Water se přes vodní plochu dostává rovnoměrnou aplikací na celý povrch dna a zde začíná pracovat.

Kvalita vody se ukrývá na dně!

Pro více informací kontaktujte kolegu Karla Dohnala