Webináře

V průběhu února až dubna jsme pro vás připravili blok 3 webinářů od respektovaných odborníků ze zahraničních univerzit. Témata webinářů jsou zaměřena na výživu, management chovu a zdravotní stav dojnic.

Přednášejícími jsou Nigel Cook, University of Wisconsin-Madison a Sandra Godden, University of Minnesota.

Detailní informace včetně odkazu na registraci naleznete na našem speciálním webu webinar.iframix.cz

 

 

4.2.2021

Optimizing resting behavior and cow comfort – to cover stalls, lameness, injuries | Významné faktory ovlivňující odpočinek a pohodlí dojnic – ustájení, kulhání, poranění

18.3.2021

3 B’s of Udder Health:  Bedding, Bacteria Load and Better Management | 3 pravidla pro zdraví mléčné žlázy: podestýlka, bakteriální zátěž a lepší management

8.4.2021

Challenges designing and managing robotic barns | Výzvy při navrhování a řízení robotických stájí – jak optimalizovat výkon a efektivitu práce