O nás

Přinášíme řešení s jasným cílem. Aby zvířata ve vašem chovu byla zdravá, v dobré kondici a bez stresu. Klademe důraz na welfare zvířat.

V oblasti krmiv pro hospodářská zvířata se pohybujeme již přes dvacet let a stejně tak dlouho se věnujeme i poradenství v chovech. Těžíme tak nejen ze znalostí a zkušeností, ale i z dlouholeté spolupráce s předními českými chovateli, s výrobci krmných směsí a s veterináři. Z velké části se naše aktivity týkají přežvýkavců a drůbeže, věnujeme se však i chovům prasat a v posledních letech jsme se zaměřili také na petcare – tedy výživu a zdraví psů a koček. 

Naším cílem je být obchodním partnerům k dispozici při hledání nejefektivnější cesty k vysoké užitkovosti a ekonomice výroby, ovšem za předpokladu dodržování správných životních podmínek v chovech s důrazem na welfare zvířat a prevenci jejich zdravotního stavu. 

Kdo jsme?

Firma IFRAMIX byla založena v roce 1997. Nejprve působila jako společnost zabývající se technickým poradenstvím ve výživě hospodářských zvířat a výrobě premixů. V současné době spolupracujeme s předními výrobci krmiv, s mnoha špičkovými chovy v České republice, na Slovensku i v Polsku. Jsme k dispozici také drobným chovatelům a od roku 2017 jsme navázali spolupráci i s veterinárními ordinacemi věnujícími se především kočkám a psům. Zaměřujeme se na oblast výživy, zoohygieny, ale i na welfare, prevenci zdravotních problémů a zvládání stresu u zvířat.

Naší mateřskou společností je významná skupina CCPA (Conseils et Compétences en Productions Animales), která vznikla v roce 1965 jako družstvo výrobců krmiv a dnes se specializuje na výživu a zdraví zvířat. Více než padesát let zkušeností a vysoká technická odbornost dělá z CCPA vedoucího hráče v oblasti výživy zvířat nejen ve Francii, ale i po celém světě. Náš tým IFRAMIX se opírá o základní hodnoty celé skupiny CCPA, které jsou postaveny na principu péče:

 

C   A    R    E

Creativity   Ambition   Respect   Efficiency

 

Jsme špičkou v těchto oblastech:

Komplexní řešení teplotního stresu včetně jedinečného servisu

Prevence inflamatorního stresu

Subklinická hypokalcemie

Zvýšení účinnosti krmiv, využitelnosti proteinu a energie v krmné dávce

Boj s čmelíkem kuřím

Úspěšný start a odchov bažantů

Účinné řešení problému análních žlázek psů

Za každým produktem stojí léta výzkumu

V rámci skupiny CCPA máme k dispozici nejmoderněji vybavené výzkumné centrum EURONUTRITION pro monogastry. To nám umožňuje provádět mnoho pokusů ročně a poznatky si ověřovat v praxi u desítek referenčních farem po celém světě. Také spolupracujeme s řadou odborných pracovišť: FITC, INRA, KansasState University, Newcastle University ale i s VUVel Brno (https://www.vri.cz/cz/vyzkum/+dt-1261).

Poznatky z výzkumu i praxe používáme při optimalizaci krmiv. Pomáháme tak našim partnerům lépe využít potenciál surovin a vyrábět krmiva s požadovanou užitkovostí, adaptovaná pro jednotlivé druhy i kategorie zvířat. Poradíme však i s technickými podmínkami a požadavky v chovech. To vše za nejlepších ekonomických podmínek.

Naše předsevzetí: Demedikalizace a bezantibiotiková řešení

Díky objevům skupiny CCPA a jejím znalostem přírodních látek jsme již dnes připraveni na budoucnost bez medikace. Naší snahou je zavádět krmné programy umožňující částečné či úplné vyloučení medikace. Skupina CCPA byla první, která přestala s používáním antibiotických stimulátorů růstu, a to několik let před tím, než byly v rámci EU zakázány. Byla jednou z prvních na světě, jež začala využívat rostlinné antioxidanty v průmyslové praxi. Stejně tak je například lídrem v poznání a omezování inflamatorního stresu u zvířat, na jehož výzkumu se velkou mírou podílí i náš tým. Společně s CCPA tak měníme podobu i vnímání chovu nejen hospodářských zvířat.

 


Potřebujete poradit nejen ohledně výživy, ale trápí vás i nějaký specifický problém ve vašem chovu? Společně najdeme to nejlepší řešení.