O nás Náš tým se neopírá o produkty, ale o komplexní řešení produkce a zdraví zvířat

„IFRAMIX těží ze zkušeností, které získal již dlouholetou historií a cennou praxí ve spolupráci s předními českými chovy a výrobci krmných směsí. Zároveň však musíme říct, že jsme se jako tým od doby vzniku společnosti neskutečně proměnili, posunuli více než o krok vpřed a snažíme se neustále hledět do budoucnosti. Jsme připraveni naslouchat Vašim skutečným potřebám a přinášet pro Vás ta nejlepší řešení!“

 

Tak tedy krátký pohled do historie a do současnosti…

IFRAMIX byl založen v roce 1997, nejprve působil jako standardní výživářská společnost, postavená zejména na poradenství výrobců krmiv a s tím spojené výrobě premixů. Postupně se prohlubovaly také aktivity přímo na chovech. V současné době spolupracujeme s předními výrobci krmiv, s mnoha špičkovými chovy v České Republice, na Slovensku i v Polsku. Jsme ovšem k dispozici v rámci doplňkových činností také drobnochovatelům.

Naší mateřskou společností je významná skupina CCPA (Conseils et Compétences en Productions Animales), která vznikla v roce 1965 jako družstvo výrobců krmiv a dnes se specializuje na výživu a zdraví zvířat, má tedy více než 50 let technické odbornosti a je vedoucím hráčem v oblasti výživy zvířat ve Francii a po celém světě. Tým IFRAMIX se opírá o základní hodnoty celé skupiny CCPA…

#kreativita #ambice #respekt #efektivita

Portfolio našich aktivit se také neustále rozšiřuje. V dnešní době už se nezaměřujeme pouze na základní kategorie hospodářských zvířat, v roce 2017 jsme začali budovat spolupráci s veterináři malých zvířat, vstoupili jsme tak do oblasti výživy a zdraví psů a koček. Zajímavou aktivitou je dále řešení pro obnovení kvality přírodních vod, které v současné době v ČR rozjíždíme.

V posledních letech se tedy IFRAMIX profiluje čím dál více jako partner při řešení specifických cílů v oblasti výživy i zoohygieny, zejména prevence zdravotních problémů a zvládnutí stresu zvířat.

IFRAMIX má své jméno v mnoha oblastech

Komplexní řešení teplotního stresu včetně jedinečné nadstavby servisu

Prevence inflamatorního stresu

Subklinická hypokalcemie

Zvýšení účinnosti krmiv, využitelnosti proteinu a energie v krmné dávce

Boj s čmelíkem kuřím

Úspěšný start a odchov bažantů

Účinné řešení problému análních žlázek psů

Kam směřujeme dále? Demedikalizace, bezantibiotiková řešení

CCPA byla díky svému potenciálu první společností, která u svých partnerů vyloučila používání antibiotických stimulátorů růstu, a to několik let před tím, než byly v rámci EU zakázány. Byla jednou z prvních na světě, která začala využívat rostlinné antioxidanty v průmyslové praxi. Stejně tak je například světovým lídrem v poznání a omezování inflamatorního stresu u zvířat, o kterém se v široké veřejnosti začíná hovořit teprve až po roce 2015. Řešení tohoto problému se díky patentům CCPA v praxi úspěšně využívá již několik let (např. Scutellaria baicalensis). Výzkumný tým i nadále pracuje na dalších inovacích pro blízkou budoucnost.

Díky dokonalé znalosti stovek přírodních látek, jejich působení a interakcím se CCPA podařilo vytvořit ucelené know-how, které již nyní využívají desítky partnerů v chovech, které se zavázaly omezit či zcela vyloučit používání léčiv. Jsme tedy již dnes připraveni na budoucí kroky, směřující k úplnému vyloučení medikace.

 

Výzkum a vývoj

V rámci skupiny CCPA máme k dispozici špičkově vybavené rozsáhlé výzkumné centrum EURONUTRITION pro monogastry, které umožňuje provádět stovky pokusů ročně u mnoha kategoriích hospodářských zvířat, síť desítek referenčních farem po celém světě, které spolupracují na vývoji, ověřování a testování nových technologií v plném provozu.

Laboratoř CCPA je jednou z největších ve Francii, která se specializuje na živočišnou výrobu a výživu zvířat (1400 m2, 120 000 analýz ročně).

Spolupracujeme s odbornými pracovišti po celém světě na primárním i sekundárním výzkumu i při ověřování dílčích postupů. FITC, INRA, KansasState University, Newcastle University ale i VUVel Brno (https://www.vri.cz/cz/vyzkum/+dt-1261) jsou jen příkladem rozsáhlé mezinárodní spolupráce.

CCPA se také podílí na výzkumných projektech, které mají dopad na celý živočišný sektor (ProHealth, Feedscreen nebo Wehlbeef).

 

Tvorba receptur a optimalizace krmiv

Nedílnou součástí je využití novinek při optimalizaci krmiv. Díky kontinuální a dlouhodobé práci našich odborníků vznikla databáze surovin, která se neustále doplňuje a obohacuje. Zohledňuje nové pohledy na jednotlivé nutriční hodnoty, nová kritéria a vzájemné interakce živin. Rozsáhlý cílený výzkum dovolil vzniknout i novým nutričním jednotkám a omezením, které ještě více odpovídají reálným podmínkám v praxi. Dovolují našim partnerům lépe využít potenciál surovin a vyrábět vybalancovaná krmiva s požadovanou užitkovostí, adaptovaná pro jednotlivé druhy i kategorie zvířat, ale i různé technické podmínky a požadavky v chovech. To vše za nejlepších ekonomických podmínek.

 Tým IFRAMIX je tu pro Vás!

„Hledat a nacházet řešení specifických situací v chovech zvířat, a to nejen výživy, ale i zdraví, zoohygieny apod. je pro nás výzvou, neváhejte se na nás obrátit!“