Zhodnoťte živiny v kejdě

Pro optimální zhodnocení živin v kejdě je důležité se zaměřit na správný rozklad organické hmoty a řízení fermentačních procesů. Špatný stav kejdy má nepříznivý vliv na welfare zvířat a stájové mikroklima, tvoří se krusta a dochází k vyšší mikrobiální zátěži. Potlačení aerobní fermentace se promítá do zhoršení ekonomiky chovu a zvýšení nákladů na čištění. Následně se projeví dopady také na rostlinnou výrobu – na kvalitu půdy, špatný příjem živin rostlinami.

Starosti s kejdou nebo podestýlkou u všech druhů hospodářských zvířat pomůže vyřešit Z’Fix® Slurry, který vyvinula společnost OLMIX.

Proč používat Z’Fix® Slurry?

Cílem Z’Fix® Slurry je podpořit přirozené fermentační procesy v substrátu, často potlačené nepříznivým a velmi zatíženým prostředím. Správně nastavenou fermentaci díky Z’Fix® Slurry poznáte již za 2-3 týdny po první aplikaci. V závislosti na prostředí a druhu zvířat můžete pozorovat:

  • Zvýšení sušiny kejdy a podestýlky, a to při zlepšení homogenity. Podestýlka bude „lámavá“ namísto mazlavé hmoty.
  • Snížení emisí nežádoucích plynů až o 25 % (čpavek, sirovodík). Zlepší se stájové prostředí a sníží se zatížení okolí farmy nepříjemným zápachem.
  • Sníží se spotřeba slámy a nutnost dostýlání. Zmenší se profil podestýlky, zlepší se manipulace.
  • V kejdě nebo podestýlce zůstává více živin, což ocení agronomové, nebo majitelé bioplynových stanicí.

V kejdovém hospodářství má Z’Fix® Slurry vynikající výsledky. Při doporučené aplikaci zůstává kejda tekutá a homogenní, při vypouštění i při skladování. Výsledkem je, že se netvoří ani pevné koláče na hladině, ani hutná sedlina. Úspora námahy vody a starostí je obrovská. Provozní výsledky v ČR hovoří o snížení výsledného objemu kejdy až o 20 %, a to včetně nákladů na její odvoz.

Jak funguje Z’Fix® Slurry?

Z’Fix® Slurry je bezprašný mikrogranulát na bázi uhličitanů vápenatých a hořečnatých určený ke zlepšení biologických pochodů, fyzikálních vlastností a živinové hodnoty kejdy.

Účinnou složkou  Z’Fix® Slurry je MIP ANIMAL ECO. Jde o směs minerálních solí obsahujících kovové ionty (Cu, Fe, Mn…). Aktivní složky jsou ve formě, která umožňuje jejich okamžité působení jako katalyzátorů přirozených procesů v organické hmotě kejdy a podestýlky. Žádoucí enzymatické a fermentační procesy se nastartují a dále udržují.

Řízenou fermentací díky aktivní složce MIP ANIMAL ECO dojde k podpoře aerobních mikroorganismů a aerobních procesů. Důsledkem je redukce nežádoucích kvasných procesů, při kterých je neproduktivně spotřebovávána organická hmota v kejdě a jsou produkovány zápašné plyny.

Z’Fix® Slurry má zcela přírodní složení, je naprosto bezpečný jak pro zvířata, tak i pro člověka. Nepřináší žádnou zátěž pro životní prostředí, je schválený také pro použití v ekologickém zemědělství.

Více o produktu Z’Fix® Slurry najdete také na našem e-shopu.

Redukce emisí čpavku vedou k nižším ztrátám dusíku.

Redukce tvorby krusty a sedimentu, snížení pachové zátěže.

Zlepšení homogenity a tekutosti kejdy, úspora míchání.

Lepší výživa rostlin makroprvky NPK.

Zvýšení biologické aktivity půdy.

Vyšší využití výnosového potenciálu plodin.