iframix-drubez-kategorie

Drůbež Výživa drůbeže s důrazem na welfare

Přístup k výživě drůbeže je založen na zavedení efektivních a inovativních krmných programů, které splňují cíle ziskovosti a produktivity při současném zachování životního prostředí, demedikaci a welfare zvířat. Francouzská skupina CCPA group, jejíž je IFRAMIX součástí, je uznávaným odborníkem ve výzkumu a vývoji řešení, která jsou nezbytná pro živočišnou produkci bez použití antibiotik.

Zajištění užitkovosti drůbeže v průběhu teplotního stresu

CCPA se dlouhodobě soustředí na problematiku teplotního stresu a jeho vlivu na zdraví a užitkovost zvířat. Dnes již poměrně přesně víme, co se při teplotním stresu děje v organismu. A existují i mechanismy, jak tyto reakce v pozitivním smyslu ovlivnit.

Naším úkolem je snížit důsledky, ještě lépe předejít negativním důsledkům tepelného stresu na užitkovost a zejména zdraví zvířat. Soustřeďujeme se na omezení inflamatorního stresu, který v důsledku teplotního stresu vzniká, omezení hyperventilace, která důsledky teplotního stresu prohlubuje a stimulaci příjmu krmiva, důležitého faktoru v kritických obdobích chovu.

Díky CCPA a jeho programu PHYTO-EXPERTISE se podařilo sestavit premix přírodních látek (extraktů a esenciálních olejů), které svým synergickým působením tyto požadavky dokáží uspokojit.

Speciálně pro drůbež se jedná o Axion® Feedstim, který již několik let úspěšně v boji proti negativním důsledkům teplotního stresu používáme. Základem tohoto premixu jsou aktivní látky pocházející z rostliny Šišák bajkalský (Scutellaria baicalensis), jejichž využití ve výživě zvířat má naše společnost patentováno.

Kurkuma (Curcuma longa) jako zdroj kurkuminu zlepšuje integritu střev a podporuje trávení. Pokud je integrita trávicího systému vlivem teplotního stresu narušena, způsobuje to poruchy trávení. Kromě toho mohou přes poškozenou střevní stěnu přecházet do těla ptáků toxiny a bakterie (syndrom zvýšené propustnosti střev – Leaky gut syndrom).

Zásadní potlačení nastupujícího inflamatorního stresu.

Zamezení hyperventilace a zvyšování tepové frekvence.

Podpora efektivního trávení přijatého krmiva.

Působení na vagové nervstvo motivuje ke stabilnímu příjmu krmiv.

Překonání kritických momentů v chovech a zachování užitkovosti.

Budoucnost - chovy bez antibiotik

Axion® Feedstim se v krmivech pro drůbež používá i mimo období teplotního stresu. Díky svým vlastnostem dokáže omezit důsledky i ostatních stresových situací v průběhu celého chovu. Dokáže tak zamezit ztrátám, které by v takových situacích mohly ohrozit pozitivní výsledek chovu. Axion® Feedstim je pak nedílnou součástí strategie při současných snahách o omezení, či úplném vyloučení antibiotik z chovů drůbeže.

CCPA byla jednou z prvních společností na světě, která začala využívat rostlinné extrakty v praxi a vyloučila používání antibiotických stimulátorů růstu již několik let před tím, než byly v rámci EU zakázány.

V současné době se stále více začíná mluvit také o poznání a omezování inflamatorního stresu u zvířat. Výzkumný tým CCPA i nadále pracuje na dalších nových řešeních pro blízkou budoucnost.

CCPA je již nyní díky svému know-how připravena na budoucí kroky, směřující k úplnému vyloučení medikace.

Dokonalé poznání stovek ingrediencí i jednotlivých aditiv se zkoncentrovalo do synergicky působících produktů, které jsou z praxe již dobře známy i v ČR.

Axion® Feedstim – pro účinnou eliminaci důsledků stresových vjemů v chovech drůbeže
Proactiv® Poultry –pro řízení trávících procesů u drůbeže s důrazem na zdraví a správnou funkci střev
Proactiv® Secure – komplexní řešení pro plemenné nosnice – eliminace stresu a podpora zdraví střev, s důrazem na potlačení Salmonel, Clostridií a E. Coli
Proactiv® Repro – podpora plodnosti a následné životaschopnosti kuřat
Proactiv® Complex – synergie probiotik a jim na míru připravené směsi prebiotik

Boj proti čmelíkům

Problémy spojenými s výskytem čmelíka kuřího se CCPA i IFRAMIX zabývají již mnoho let. Zaměřili jsme se na vývoj a používání výrobků, které se mohou aplikovat za přítomnosti nosnic. Tedy na řešení nechemické.

Pomůžeme velkým farmám, ale i malochovatelům. Zprostředkujeme profesionální aplikaci nebo poradíme, jak užívat produkty lokálně s vynaložením zlomku prostředků.

Víme dobře, že nelze dnes najít univerzální všelék na čmelíka. Nejúčinnějšími prostředky jsou prevence a důslednost.

Prevence se na první pohled může zdát nákladná. Ve srovnání s pozdějšími náklady na likvidaci, nebo spíše tlumení přemnožených čmelíků, se však jedná většinou o zlomek.

Acariflash – jediný nechemický prostředek, který se dostane ke všem čmelíkům bez výjimky! Vznikl na základě vlastního výzkumu firmy CCPA. Jedná se o směs přírodních látek, které se dávkují do pitné vody a působí vůči čmelíkům repelentně. Čmelíky přímo nezabíjí, ale významně omezuje příjem krve, a tím omezuje jejich rozmnožování. Přípravek je s úspěchem používán u produkčních i u plemenných nosnic.

 

Acaritec – složen z jemných částeček amorfního oxidu křemičitého a jedlé sody. Co to znamená v praxi? Velmi jemný produkt se smíchá s vodou a aplikuje mokrou cestou, pomocí odpovídajících postřikovačů. Acaritec tak můžete aplikovat i sami, kde a kdy je potřeba. To výrazně zvyšuje operativnost a účinnost boje proti čmelíkům.

 

Soda způsobí okamžitou dehydrataci čmelíků díky narušené osmóze.

Oxid křemičitý vytvoří po vyschnutí na povrchu technologie hrubý film, který čmelíkům brání v pohybu.

 

Mistral Layer (dříve M-Poux nebo M-Mite) – velmi jemně mleté diatomické usazeniny (křemelina), čili křemičité schránky druhohorních mořských živočichů. Mistral Layer se „nafouká“ na technologii v chovech nosnic. Plošně a za jejich přítomnosti! Nosnicím to nepůsobí žádné problémy. Prakticky se jedná o náhražku popelení pro nosnice v klecových technologiích. Ve voliérách a v podestýlkových chovech jej lze využít právě v popelištích, nebo jej aplikovat přímo do snáškových hnízd.

 

Jemné částice brání čmelíkům při pohybu a poškozují kutikulu a pohybové ústrojí.

Křemelina vysává voskový povrch těl čmelíků.

Vytvořený film zabraňuje čmelíkům vytvářet kolonie na ošetřené technologii.

Dráždí sací ústrojí čmelíků a znemožňuje jim přijímat potravu.

 

Desintec M-EX Profi – inovativní produkt na bázi speciálních frakcí amorfního oxidu křemičitého. Registrován je jako biocid, i když se v něm nevyskytuje žádná chemická nebo toxická látka. Díky zvládnuté profesionální aplikaci, kdy se produkt dostane i do těch nejzapadlejších koutů technologie, je účinnost tohoto preventivního zákroku více jak 6 měsíců. A to i na halách, které byly v předchozím zástavu čmelíky silně zamořené.

Aplikaci provádí zásadně námi pověřené osoby, aby byla zaručena nekompromisní kvalita. Proto tento produkt, na rozdíl od ostatních nelze pořídit bez služby aplikace. Výsledkem této práce je dokonale ošetřená technologie, kde se čmelíci i více jak půl roku neobjevují.

iframix-drobnochovy

ŘEŠENÍ PRO DROBNOCHOVY

Přinášíme řešení i pro drobnochovy v podobně kombinace produktů v balíčku RedMite.

Balíček RedMite můžete objednat přímo v našem internetovém obchodě na adrese eshop.iframix.cz.

Pro více informací kontaktujte kolegu Karla Dohnala na +420 731 573 219, kdohnal@iframix.cz.

Bažanti

Již více jak 10 let se zabýváme sice minoritním, ale o to zajímavějším odvětvím. Jsme partnery mnoha chovatelů bažantů. Poskytujeme poradenství zejména v oblasti výživy a také prevence zdraví. Zároveň na český trh dodáváme osvědčené a oblíbené krmivo Gibier Start pro prvních 10-14 dní života malých bažantů a koroptví. Podílíme se na optimalizaci krmiv u českých výrobců, kteří pak svými výrobky na náš startér navazují.

 

Zároveň jsme postupně doplnili naši nabídku o další produkty, které se podílejí na úspěšném odchovu.

Tradiční a účinný Mistral, který se užívá s úspěchem pro vylepšení prostředí v chovu, má nezastupitelné místo v prevenci proti infekcím u mladých ptáků. Díky schopnosti vysoušet podestýlku je jeho přínos především v přerušení množení nežádoucích mikroorganismů, včetně kokcidií a plísní.

 

Oblíbeným výrobkem zůstává Epiflash, tekutý doplněk výživy, který je určen pro zkvalitnění opeření.

Stimflash je tekuté doplňkové krmivo s vysoce účinnými antioxidanty, které mají zásadní roli při obraně organismu proti stresu. Kromě výrazného vlivu na reprodukci se osvědčí při jakýchkoliv stresových vlivech v průběhu odchovu, jako jsou změny počasí, transport, nemoci, léčení a vakcinace, změna krmiva atd.

Spolu s produktem Stimflash se doporučuje používat Deltatonic S, a to při jakýchkoli změnách v režimu bažantů, v obdobích s poruchou příjmu krmiva, při příznacích zdravotních problémů či po léčení.

Deltadigest působí jako prevence bakteriálních problémů ve střevech. Zabraňuje také množení bičíkovců řádu Histomonas, způsobujících černohlavost. Omezuje jejich rozvoj v tlustém a slepém střevě.

 

Dále jsme schopni zprostředkovat Vám kvalitní genetický materiál – jednodenní bažanty, koroptve i orebice z kvalitních chovů z Francie.

Více informací o produktech pro bažanty najdete v našem e-shopu.