Přežvýkavci

Výživová doporučení společnosti IFRAMIX a celé skupiny CCPA pro přežvýkavce jsou určena ke zlepšení ziskovosti zemědělských podniků a spoléhají se na zootechnické zkušenosti a důkladné znalosti oboru.

Produkty s přidruženými službami a specifickou podporou splňují hlavní výzvy v oblasti chovu přežvýkavců: účinnost krmiv, produktivita, řízení tepelného stresu, prevence, zdraví, růst mladých zvířat …

Podpora užitkovosti v období tepelného stresu

Přinášíme preventivní řešení proti teplotnímu stresu s ověřenou účinností!

IFRAMIX spolu s CCPA je již několik let lídrem na trhu v oblasti prevence teplotního stresu. V dnešní době využíváme obrovských zkušeností z mnoha terénních pokusů v chovech nejen v zahraničí, ale i v České Republice a na Slovensku.

Základní myšlenkou je nenechat zvířata spadnout do stresové spirály, kdy si nadměrnou frekvencí dýchání a srdečního rytmu za současného nízkého příjmu krmiva problémy pouze prohlubují.

Axion® Thermoplus udržuje příjem sušiny a snižuje projevy teplotního stresu u všech druhů a kategorií přežvýkavců v letním období. Snižuje dopady hyperventilace a fyziologické projevy tepelného stresu, jako je slinění, přežvykování nebo zrychlené dýchání. Stabilní příjem krmiva je předpokladem k udržení dobrého zdravotního stavu, reprodukce a užitkovosti.

Axion® Thermoplus obsahuje kromě směsi pufrů a elektrolytů také důležité rostlinné extrakty. Pískavice podporuje tvorbu mléka, čili papričky regulují tělesnou teplotu a stimulují tvorbu slin a příjem krmiva, zelený čaj neutralizuje volné radikály, především ty, které jsou produkovány teplotním stresem.

 

Subklinická hypokalcémie – neviditelný nepřítel každé mléčné farmy

Vzhledem k tomu, že subklinická hypokalcémie (SCH) je bez analýz „neviditelná“, přináší chovatelům podstatně vyšší ekonomické ztráty než klinické onemocnění. Výsledky z chovů potvrzují, že 50-60 % čerstvě otelených dojnic bojuje s SCH. Zvýšené projevy metabolických problémů, infekčních onemocnění a snížená užitkovost jsou nepopíratelným důsledkem tohoto onemocnění.

Přicházíme s účinnou pomocí s využitím vápníkových bolusů QuadriCal®, jedinečných na trhu svým složením a účinkem. Dotace vápníku po porodu je optimalizována tím, že je použit vápník z různých zdrojů, které mají různou dobu rozpustnosti. QuadriCal® tak dokáže pokrýt potřeby vápníku po dostatečně dlouhou dobu díky postupnému uvolňování. Aplikace bolusů QuadriCal® tak představuje velice účinnou prevenci SCH.

Inflamatorní stres dojnic po porodu a produkce mléka

Porod vyvolává vrozenou imunitní odpověď dojnic a inflamatorní stres (chronický zánět). Zvyšuje se tak tvorba volných radikálů.  Intenzita inflamatorního stresu po porodu negativně koreluje s produkcí mléka.

V České Republice jsme realizovali několik pokusů s cílem vyhodnotit účinky výtažku z kořene šišáku bajkalského (Scutellaria baicalensis) s prokazatelnými antioxidačními a protizánětlivými vlastnostmi.

iframix-prezvykavci

Axion®Start, který obsahuje extrakty z této rostliny, pozitivně ovlivňuje obsah somatických buněk v mléce a výrazně zvyšuje užitkovost dojnic v prvních měsících po porodu.

Použití šišáku bajkalského pro stimulaci produkce mléka má CCPA dokonce chráněno patentem.

 

Zvýšení účinnosti krmiv a ekonomika krmných dávek

Úspora od 3 do 10 % nákladů na krmný den a dojnici!

Na základě aktuálních znalostí surovin vyvinula skupina CCPA specifické matrice a kritéria pro tvorbu receptur, které podporují zlepšení stravitelnosti krmiv pro přežvýkavce. S využitím těchto matric pak můžeme optimalizovat účinnost proteinu v krmných dávkách.

Toto know-how se skrývá pod obchodním názvem VivActiv® (AMIVIV, RUMIVIV).

Přírodní aditiva obsažená v produktech řady VivActiv® zlepšují využití bílkovin a energie v krmných dávkách. Spolu s těmito produkty nabízíme kompletní servis spojený s tvorbou receptur s využitím vhodných řešení pro různé krmné dávky (bohaté na vlákninu, bílkoviny, škrob atd.). Tak podporuje VivActiv®  produkční účinnost krmiv pro všechny druhy a kategorie přežvýkavců.

Mykotoxiny v krmivu

Celosvětově je více než 25 % sklizených obilovin kontaminováno mykotoxiny, což samozřejmě významně ovlivňuje užitkovost, a tedy i ekonomiku chovu hospodářských zvířat. Všechny druhy zvířat jsou citlivé na mykotoxiny i při nízkých dávkách, protože polykontaminace narušuje imunitní systém. Složky vyvazovače MMi.S dokáží snížit přítomnost mykotoxinů, které jsou těžko adsorbovatelné, jako je např. deoxynivalenol nebo fumonisiny.

Výživa malých přežvýkavců

Již mnoho let působí IFRAMIX jako významný partner v oblasti výživy a poradentství v chovu ovcí a koz, a to nejen v České republice, ale také na Slovensku.